[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สกร.อำเภอจุน
เมนูหลัก
Website กศน.ตำบลfacebook กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ระบบต่างๆ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/ธ.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
จัดกิจกรรม ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษา สกร.อำเภอจุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 18 / )
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอจุน จัดกิจกรรม ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษา สกร.อำเภอจุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนในปีการศึกษา 2566 เข้าใจในการสอนการศึกษานอกระบบการศึกษานอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2566 : ข่าวสารทั่วไป
มอบหมายให้นางสาวกานต์ชนา มีฉลาด ครูอาสาสมัคร ฯ เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ครั้งที่ 11/2566 ( 79 / )
    ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2566 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวสันต์ สุธรรมมา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสา ( 86 / )
    วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวสันต์ สุธรรมมา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ย./2566 : ข่าวสารทั่วไป
รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และ ทุนจากสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพครู ทุนละ 500 บาท จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อช่วยในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับ กา ( 95 / )
    รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 9,000 บาท จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และ ทุนจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ทุนละ 500 บาท จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อช่วยในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ต.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/66 ( 153 / )
    วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ สุธรรมมา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/66 เพื่อติดตามผลการดำเน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Best Practice ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน สู่ชุมชน โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ( 499 / )
    Best Practice ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน สู่ชุมชน โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน เอกสารฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมการอ่านใ
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
27/เม.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 414 / )
    นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/เม.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน \"วิทยาศาสตร์ในภูปัญญาไทย\" ( 599 / )
    การประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สําหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพ สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 712 / )
    ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สําหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพ สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
6/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ (Digi Camp) ( 691 / )
    องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ (Digi Camp) กิจกรรมอบรม และประกวดผลิตคลิปสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาท จัดทำคลิปความยาว 3-5 นาที ภายใต้หัวข้อ เยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ เปิดรับสมัครน้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5